Skip to main content

Service og vedlikehold

Vi utfører service og vedlikehold på alt av lastbærere, fallsikringsutstyr, løfteredskap, løfteinnretninger, kraner, taljer og vinsjer.

Service og vedlikehold

ivaretar integriteten

på ditt løfteutstyr

Kraner og løfteutstyr må vedlikeholdes slik at utstyret er forsvarlig i bruk. Det skal være samsvar mellom standarder, forskrifter og produsentens vedlikeholdsprogram.

Vi hjelper deg

Vi verifiserer løfteutstyrets tekniske sikkerhet, og gjennom RBI og FMECA analyser optimaliserer vi ditt vedlikeholdsprogram.

Kontakt oss i dag

Løfteinnretninger

 • Offshore kraner
 • Marinekraner
 • Mobilkraner
 • Tårnkraner
 • Portal-/svingkraner
 • Bro-/traverskraner
 • Lastebilkraner
 • Kabelkraner
 • Hånddrevne kraner
 • Manuelle/kraftdrevne taljer, vinsjer og spill
 • Launch and Recovery Systemer
 • Trallebaner

Løfteutstyr i brønn og boring

 • Handling/running/hanger tools brukt til løfting
 • Elevatorer
 • Bailer
 • Løftenippler
 • Caps
 • Sub’er

Fallsikringsutstyr

 • Falldempere
 • Fallseler
 • Fallsikringsblokk
 • Redningsutstyr
 • Tripod

Løfteredskap

 • Løfteåk
 • RUD ringer
 • Rundsling og fibersling
 • Sjakler
 • Liner og støtteliner
 • Kjetting- og wire sling
 • Kroker
 • Blokker

Lastbærere

 • Baskets
 • Container
 • Offshore containere
 • Tanker