Skip to main content

Ingeniørtjenester

Design, analyse, planlegging, rådgivning og regelverkforståelse

Design og produksjon

av løfteredskaper

Vi hjelper deg med design og produksjon av løfteutstyr, og sikrer at design er i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Typiske ingeniørtjenester vi utfører

 • Design av løfteutstyr og stålkonstruksjoner
 • Risikoanalyse og samsvarsvurdering
 • Beregning og strukturanalyse; MathCad, STAAD og SolidWorks Simulations
 • Byggeoppfølging, NDT og prøvebelastning
 • Sertifisering
 • Samsvarserklæring og CE merking av redskaper
 • Utarbeidelse av brukermanual og vedlikeholdsmanual
 • Dokumentasjons kontroll
 • Rådgivning innen regelverksforståelse og regelverkstolkning
 • Utarbeidelse av lasthåndteringsplaner og riggeroperasjoner
 • Planlegging av løfteoperasjoner
 • Granskning

Fra design til sertifisert produkt

100%

Løfteredskaper og løfteinnretninger leveres i henhold til kundens behov. Vi ivaretar hele prosessen for deg.

Design

Styrkeberegninger

Samsvarsvurdering

Byggeoppfølging

NDT

Planlegging av løfteoperasjoner

Lasttesting

Overflatebehandling

Merking

Sammenstilling

Vi tilbyr også 3-parts verifikasjon av design, beregninger og produksjoner

utført på vegne av kunden selv eller andre.

Kontakt oss i dag