Skip to main content

Type D7

Løfteinnretninger og løfteutstyr i brønn og boring

Sakkyndig kontroll av spesialkonstruerte løfte-redskap i brønn og boring som elevatorer, bailer, løftenippler, caps, sub’er og handling / running / hanger tools som brukes til løfting.

Kontakt oss i dag

Din rådgiver i brønn og boreoperasjoner

Vi tilbyr kompetanse innen design, innkjøp, produksjon og sertifisering av produkter i brønn og boring. Som en ledende sakkyndig virksomhet i Norge innehar vi unik kompetanse innenfor design og regelverk. Ved å benytte vår kompetanse tidlig i design- og innkjøpsfasen sikrer du at ditt løfteutstyr er i henhold til gjeldende standarder.

Manualer og Prosedyrer

Revidering og oppdatering av manualer og prosedyrer for bruk og vedlikehold av løfteutstyr i brønn og boring. Vi hjelper deg å ivareta krav i forskrifter og standarder.

GAP-Analyser

Vi foretar GAP-analyser på ditt løfteutstyr for å avdekke mangler opp mot dagens standardkrav. Ved mangler tilbyr vi anbefalinger slik at ditt løfteutstyr kan oppgraderes.

Planer for Materialhåndtering

Vi hjelper deg med å utarbeide og oppgradere dine planer for materialhåndtering.

Design og regelverksforståelse

Vi innehar unik kompetanse innenfor design og regelverksforståelse. Benytt vår kompetanse innen Norsok og DNV standarder tidlig i prosessen, og sikre at ditt løfteutstyr er i henhold til standarder og krav.

Bruker Oppfølging

Vi følger opp mot brukere av løfteutstyr og informerer om dagens krav, endringer i regelverk og interne dokumenter.

Policy Utforming

Utforming av policy på løfteutstyr setter overordne krav som du og dine kontraktører skal forholde dere til.

Testbenk

Vi tester løfteutstyr til bruk i brønn og boring

Vår strekkbenk kan enkelt ombygges for testing av varierende utstyr–både i størrelse og testlast. Utstyret støttes med overvåkingssystemer, noe som gir høy sikkerhet under testoperasjoner.

Les mer om strekkbenken
Service og vedlikehold

Vedlikehold av spesialkonstruert løfteredskap

For løfteinnretninger i boreområdet vil krav til bruk av sakkyndig virksomhet være de samme som på permanent plasserte innretninger.

Les mer om vedlikehold

Kontakt

Svein Egil Ottesen

E-post: sottesen@oceaneering.com
Tel: 904 14 388