Skip to main content

NDT, overflate- og tilstandskontroll

Non Destructive
Testing (NDT)

Vi er ledende aktør innen NDT, overflate- og tilstandskontroll. NDT er en naturlig del av utstyrets planlagte vedlikehold for å vurdere utstyrets integritet og tilstand for videre drift.

NDT betegner flere metoder for typisk å påvise;

Feil på materialer

Svakheter fra byggeprosessen

Feil oppstått under bruk

Feil grunnet ytre påvirkning

NDT - Ikke-destruktiv testing

NDT tester blir utført på en måte som ikke påvirker den fremtidige nytten eller funksjonen for gjenstanden eller materialet, derfor kalles det ofte for «Ikke-destruktiv testing».

NDT benyttes for å avdekke forhold som skyldes slitasje, tretthet, korrosjon, stress eller andre faktorer som påvirker påliteligheten på gjenstander eller materialer.

Det finnes et stort antall standardmetoder (VT, MT, PT, ET, UT og RT), og et  utvalg av utstyr som benyttes innen hver metode.

Spør oss om NDT

VT – Visuell testing

Bruksområder:

Visuell prøving er kanskje den viktigste NDT metoden og benyttes mest ved sammenføyning av materialer, typisk i form av sveising. Metoden brukes også for å avdekke feil og mangler ved montering eller sammenstilling av konstruksjoner, gjennom tilvirkingsfasen til ferdig produkt.

Fordeler:

 • Billig og effektiv
 • Resultat med en gang
 • Enkelt hjelpeutstyr som foto, lykt og speil (videoinspeksjonsutstyr og optiske hjelpemidler som boreskoper kan også brukes)

MT – Magnetpulverprøving

Bruksområder:

Kan brukes på alle materialer som lar seg magnetisere. Detekterer feil i ferromagnetiske materialer, som porer, sprekker og inneslutninger som ligger i overflaten eller like under overflaten. Det er krav til lyssetting, og metoden utføres med svart, hvitt eller fluoriserende utførelse. Fluoriserende brukes typisk for maskinerte områder.

Fordeler:

 • Veldig følsom metode som avdekker små indikasjoner
 • Resultat med en gang
 • Portabelt inspeksjonsutstyr

PT – Penetrantprøving

Bruksområder:

Alle materialer som ikke er porøse, har en sugende eller grov overflate. Penetrerende væske påføres overflaten og trekker inn i defekter i overflaten av materialet. Væsken skal deretter virke en stund, før overflaten forsiktig rengjøres. Et sugende pulver trekker ut den penetrerte væsken fra defekter i overflaten, og visualiser defektene og størrelsen på disse. Metoden kan typisk utføres som en farget eller fluoriserende utførelse, og avdekker kun defekter som bryter overflaten i materialet.

Fordeler:

 • Veldig følsom for overflatesprekker
 • Resultat med en gang
 • Portabelt inspeksjonsutstyr

ET – Virvelstrømsprøving

Bruksområder:

Metoden brukes på eletrisk ledende materialer med malte overflater. Man fører en probe over objektet som skal inspiseres, og det dannes et elektromagnetisk felt som detekterer sprekker på og under overflaten. Metoden kan benyttes til å måle tykkelser på belegg som maling eller lignende.

Fordeler:

 • Renslig metode
 • Følsom for små sprekker
 • Resultat med en gang
 • Portabelt inspeksjonsutstyr

UT – Ultralydprøving

Bruksområder:

Ultralydprøving er en volumetrisk metode, og avdekker feil i dybden av materialet som skal inspiseres. Overflaten kan være malt eller ubehandlet stål. Prinsippet baserer seg på at man ved hjelp av en probe eller et lydhode sender en lydpuls/signal inn i materialet som igjen reflekteres fra defekter. Dybden til defekten avleses og vil ved flere målinger indikere størrelsen på defekten. Metoden brukes til å måle tykkelser, lamineringsfeil (lagdeling), volumetriske feil som porer og slagg, samt bindefeil og sprekker i sveis.

Fordeler:

 • Finner laminering/lagdeling i materialet
 • Avdekker inneslutninger i materialet og i sveis
 • Resultat med en gang
 • Portabelt inspeksjonsutstyr

RT – Radiografiprøving

Bruksområder:

Metoden benyttes på alle materialer og benytter en radiografisk stråle til å trenge gjennom et materiale. Strålene som trenger gjennom materialet vil absorberes avhengig av materialets tetthet og tykkelse. Strålene som trenger gjennom registreres på en fil, som ved fremkalling viser defekter i form og størrelse.

Fordeler:

 • Dokumenteres ved svertning på film
 • Meget god på volumfeil
 • Avdekker overflatefeil som sprekker, kantsår og porer
 • Portabelt inspeksjonsutstyr
NDT operatør driver med vedlikehold av utstyr.

Våre dyktige NDT medarbeidere har sertifikater og utdannelse innen:

NS-EN ISO 9712

NDT-operatører iht NS-EN ISO 9712/Nordtest

NS 477

Sveiseinspektører iht NS 477

IWI

Internasjonal sveiseinspektør (IWI)

IWS

Sveisekoordinator (IWS)

FROSIO

FROSIO-inspektør iht NS 476, Maling og belegg

FROSIO

FROSIO-inspektør iht gjeldende krav, Isolasjon

NS 415

Driftsinspektør iht NS 415

Non Destructive Testing (NDT)

Vitenskaper og teknologier

NDT metodene kan utføres i laboratorier, verkstedsmiljøer og ute i felt – også etter at utstyret er tatt i bruk. Ikke-destruktiv Prøving benytter en rekke vitenskaper og teknologier, ofte i kombinasjoner:

 • Materialteknikk
 • Fysikk
 • Kjemi
 • Elektronikk
 • Mekanikk
NDT metoder kan utføres i laboratorier, verkstedsmiljøer og ute i felt.