Skip to main content

Våre godkjenninger

Virksomhetsgodkjenninger

Norsk Sertifisering. Sakkyndig virksomhet
Uavhengighets type C. Kompetansekategori S1

 • G3 Portal-/svingkraner
 • G4 Bro-/traverskraner
 • G5 Offshorekraner
 • G7 Vinsjer/spill/talje
 • G8 Lastebilkraner
 • G10 Hånddrevne kraner
 • G11 Løst utstyr/løfteredskap, se fagområde R4
 • G20 Kraner – Andre – Beskrives
 • D7 (SDLA) Løfteredskap i brønn og brønnboring
 • RX Alle typer Løfteutstyr
 • T1 Lavtløftende palletruck, palletruck med permanent plattform. t.o.m. 10 tonn
 • T2 Skyvemasttruck / Støttebenstruck t.o.m. 10 tonn
 • T3 Svinggaffel, høytløftende plukktruck / sidestablende og førerløftende plukktruck t.o.m. 10 tonn
 • T4 Motvektstruck / Teleskoptruck
 • T5 Sidelaster
 • T6 Sidelaster med løftekapasitet o. 10 tonn
 • T7 Portaltruck med løftekapasitet o. 10 tonn
 • T8 Stortruck med løftekapasitet o. 10 tonn
 • P1 Personløfter – Løftebord
 • P2 Personløfter – Arbeidsplattform (bil eller tilhengermontert, samt selvgående)
 • P3 Personløfter – Andre
  TB Trallebaner

NDT Ikke destruktiv prøving

 • NTO N-007. Nivå 3
 • MT Magnetpulverprøving
 • PT Penetrantprøving
 • RT Radiografiprøving
 • UT Ultralydprøving
 • ET Virvelstrømprøving
 • VT Visuell testing

Achilles

Management System

 • NS-EN ISO 9001:2015
 • NS-EN ISO 14001:2015
 • OHSAS 18001:2007

Vi har personell med B-1 godkjenning fra sjøfartsdirektoratet for kontroll av dekkskraner og subseakraner på fartøy og rigg.

Godkjenninger fra klasseselskap

Klasseprogram for skrog og Offshore Units