Skip to main content

Sakkyndig kontroll, inspeksjon og sertifisering av løfteredskaper, løfteinnretninger og løftekomponenter.

Bruk sakkyndig sertifisert virksomhet til å inspisere ditt arbeidsutstyr.

Foreta riktig kontroll

til riktig tid

Kraner, løfteutstyr og løfteinnretninger må kontrolleres av sakkyndig virksomhet før det taes i bruk første gang. Deretter skal det foretaes kontroll av løfteutstyr hver tolvte måned.

Vårt ansvar – Din trygghet

Erfaring og kompetanse er nødvendig for å kunne møte utfordringer og krav til sikkert løfteutstyr. Vi tar totalansvar for service og reparasjoner, og blir din nærmeste rådgiver. Dette gir trygghet for produsenter, importører, eiere og brukere av løfteutstyret.

Vi tilbyr forskjellige typer inspeksjon av løfteutstyr

 • Førstegangskontroll
 • Tilstandsvurdering
 • Riggerkontroll
 • Vektkontroll
 • Sammenstilling
 • Periodisk kontroll
 • Prøvebelastninger
 • Rådgivning i bruk av løfteutstyr
 • Ekstraordinær kontroll
 • Oppmåling
 • Levetidsvurderinger
 • Lasthåndteringsplaner

Typisk utstyr vi kontrollerer, inspiserer og sertifiserer

Løfteredskaper

 • Løfteåk
 • RUD ringer
 • Rundsling og fibersling
 • Sjakler
 • Liner og støtteliner
 • Kjetting- og wire sling
 • Kroker
 • Blokker

Løfteinnretninger

 • Offshore kraner
 • Marinekraner
 • Mobilkraner
 • Tårnkraner
 • Portal-/svingkraner
 • Bro-/traverskraner
 • Lastebilkraner
 • Kabelkraner
 • Hånddrevne kraner
 • Manuelle/kraftdrevne taljer, vinsjer og spill
 • Launch and Recovery Systemer
 • Trallebaner

Lastbærere

 • Basketer
 • Containere
 • Offshore containere
 • Tanker

Fallsikringsutstyr

 • Falldempere
 • Fallseler
 • Fallsikringsblokk
 • Redningsutstyr
 • Tripod

Våre inspektører har bred erfaring innen løftefaget, og vet av erfaring hvor kritisk det er for våre kunder når truck er ute av drift. Vi utfører periodisk kontroll av din truck, og gir deg anbefalinger til service og vedlikehold for å sikre din daglige drift.

D7 - Brønn og Boring

Sertifisering av løfteutstyr for brønn- og boreoperasjoner

Vi er Norges første sakkyndige virksomhet innen D7 sertifisering, og innehar kompetanse og systemer for inspeksjon og sertifisering av utstyr til bore- og brønnoperasjoner.

Les mer om brønn og boring

Løfteutstyr og NDT inspeksjoner

Inspeksjoner med NDT er en naturlig del av utstyrets planlagte vedlikehold. NDT benyttes for å sjekke utstyrets integritet og vurdere tilstand for videre drift, som f.eks.:

 • på offshore containere ved 48 måneders kontroll
 • på løfteutstyr før og etter test i forbindelse med sertifisering
 • i forbindelse med vedlikehold av løfteutstyr brukt i brønn og boreoperasjoner
Les mer om NDT

Prøvebelastning i strekkbenk

Prøvebelastning og strekktesting av taljer og store objekter. Våre unike testjigger er beregnet for testing av objekter mellom 0-750 tonn. Utstyret støttes med overvåkingssystemer og gir høy sikkerhet under testoperasjoner.

Les mer om last-testing

Tilkomstteknikk

In-house treningsfasiliteter og høyt kompetente instruktører sørger for fokus på sikkerhet ved arbeid i høyden. Våre IRATA sertifiserte tilkomst teknikkere benyttes på tvers av disipliner og utfører alt innen:

 • NDT
 • Løftetekniske kontroller
 • Struktur tilstandskontroll
 • Boltekontroll
 • DROPS / FG=0
En ekstra sikkerhetsbarriere

Sakkyndig virksomhet som din nærmeste rådgiver

Som sakkyndig virksomhet innehar vi unik kompetanse innen gjeldende regleverk, standarder og forskrifter. Vi tilbyr vår kompetanse og erfaring fra planlegging til ferdig produkt.

Se våre godkjenninger