Mongstad

Litlås – Kontor (300 m2) og verksted (1.000 m2)

Kontaktperson Kran og Løft

Steinar Vik
svik@oceaneering.com
Tel: 95927447

Besøksadresse

Oceaneering
Litlås 8​​
5954 Mongstad

Postadresse

Oceaneering
Litlås 8
5954 Mongstad

Mongstad

Utstyr:

Servicebiler

Motvektstrucker

Traverskraner / Søylesvingkran

40T testjigg for taljer, PLS styrt med testrapport

Faste festepunkt i gulv for prøvebelastning

Teijo delevaskemaskin

Glassblåsekabinett

Trykkluft

Avsug fra maskiner – utlufting

Håndverktøy

Kalibrerte lastceller

Funksjonalitet:

Kontroll og vedlikehold av løfteutstyr

Prøvebelastninger

Kaldt og varmt arbeid

Mekaniske utbedringer, service

Grov og finmekanikk

NDT tjenester

Lagerhold av løfteutstyr

Kontakt oss