Vi utfører service og vedlikehold på det meste innen lastbærere, fallsikringsutstyr, løfteredskap, løfteinnretninger og løfteutstyr.

Vi kan gjennom RBI og FMECA analyser gjøre studier for å optimalisere vedlikeholdsprogram uten å gå på akkord med sikkerhet.

Lastbærere

Baskets

Container

Offshore containere

Tanker

Løfteredskap

Løfteåk

RUD ringer

Rundsling og fibersling

Sjakler

Liner og støtteliner

Kjetting- og wire sling

Kroker

Blokker

Fallsikringsutstyr

Falldempere

Fallseler

Fallsikringsblokk

Redningsutstyr

Tripod

Løfteinnretninger

Offshore kraner

Marinekraner

Mobilkraner

Tårnkraner

Portal-/svingkraner

Bro-/traverskraner

Lastebilkraner

Kabelkraner

Hånddrevne kraner

Manuelle/kraftdrevne taljer, vinsjer og spill

Launch and Recovery Systemer

Trallebaner

Løfteutstyr brukt i forbindelse med brønn og boreoperasjoner D7

Typisk utstyr kan være:

Elevatorer

Bailer

Løftenippler

Caps

Sub’er

Handling/running/hanger tools brukt til løfting

Typisk service og vedlikehold vi utfører:

  • Tilstandsvurdering
  • Rengjøring
  • Demontering
  • Funksjonsprøving
  • Renovering
  • Merking