Vi har erfaringen med å finne gode, gjennomførbare og kostnadseffektive løsninger for design og produksjon av løfteredskaper for last som skal løftes.

Typiske ingeniørtjenester vi utfører:

 • Design av løfteutstyr og stålkonstruksjoner
 • Risikoanalyse og Samsvarsvurdering
 • Beregning og strukturanalyse; MathCad, STAAD og SolidWorks Simulations
 • Byggeoppfølging, NDT og prøvebelastning
 • Sertifisering
 • Samsvarserklæring og CE merking av redskaper
 • Utarbeidelse av brukermanual og vedlikeholdsmanual
 • Dokumentasjons kontroll
 • Rådgivning innen regelverksforståelse og regelverkstolkning
 • Utarbeidelse av lasthåndteringsplaner og riggeroperasjoner
 • Planlegging av løfteoperasjoner
 • Granskning

Vi tilbyr også 3-parts verifikasjon av design, beregninger og produksjoner utført på vegne av kunden selv eller andre.

Produksjon:

Løfteredskaper og løfteinnretninger leveres i henhold til kundens behov. Vi ivaretar prosessen fra design til ferdig produsert og sertifisert produkt:
 • Design
 • Styrkeberegninger
 • Samsvarsvurdering
 • Byggeoppfølging
 • NDT
 • Lasttesting
 • Overflatebehandling
 • Merking
 • Sammenstilling
 • Sertifisering

 

 

EngineerServices