Våre dyktige medarbeidere har sertifikater og utdannelse innen:

– NDT-operatører iht NS-EN ISO 9712/Nordtest

– Sveiseinspektører iht NS 477

– Internasjonal sveiseinspektør (IWI)

– Sveisekoordinator (IWS)

– FROSIO-inspektør iht NS 476, Maling og belegg

– FROSIO-inspektør iht gjeldende krav, Isolasjon

– Driftsinspektør iht NS 415

 

SIS-RMS-Automated-Ultrasonic-Corrosion-Mapping-System
Non-Destructive Testing, NDT betegner flere metoder for typisk å påvise;
  • Feil på materialer
  • Svakheter fra byggeprosessen / mekanisk bearbeiding / sammenføyning
  • Feil som oppstår under bruk
  • Feil som oppstår grunnet ytre påvirkning

Metodene kan utføres i laboratorier, verkstedsmiljøer og ute i felt – også etter at utstyret er tatt i bruk. Inspeksjoner med NDT er en naturlig del av utstyrets planlagte vedlikehold for å sjekke utstyrets integritet samt vurdere tilstand for videre drift. Ikke destruktiv prøving benytter en rekke vitenskaper og teknologier, ofte i kombinasjoner, eksempelvis materialteknikk, fysikk, kjemi, elektronikk og mekanikk.

Det finnes et stort antall standardmetoder (VT, MT, PT, ET, UT og RT), og et enda større utvalg i utstyr som kan knyttes mot hver metode. «Ikke-destruktiv testing (NDT) spiller en viktig rolle for å sikre at strukturelle og mekaniske komponenter utfører sin funksjon på en sikker, pålitelig og kostnadseffektiv måte slik det er tiltenkt fra designfasen. NDT brukes også for å oppdage tjenestebetingede forhold som skyldes slitasje, tretthet, korrosjon, stress eller andre faktorer som påvirker påliteligheten. Disse testene blir utført på en måte som ikke påvirker den fremtidige nytten eller funksjonen for gjenstanden eller materialet»

Noen av metodene er:

Visuell-kontroll-verktøy
VT – Visuell testing

Bruksområder:

Visuell prøving er kanskje den viktigste NDT metoden og benyttes mest ved sammenføyning av materialer, typisk i form av sveising. Denne metoden brukes også for å avdekke feil og mangler ved montering/sammenstilling av konstruksjoner gjennom tilvirkingsfasen til ferdig produkt. Det menneskelige øye og fingertuppene er svært nøyaktig instrumenter som kan avdekke veldig små detaljer, og det utstyret som kreves få stor sett plass i lommene til inspektøren.

Fordeler:

– Billig og effektiv

– Resultat med en gang

– Enkelt hjelpeutstyr som foto, lykt og speil (videoinspeksjonsutstyr og optiske hjelpemeidler som boreskoper kan også brukes)

Fluoriserende-MT-
MT – Magnetpulverprøving

Bruksområder:

Alle materialer som lar seg magnetisere. Vi detekterer materialfeil slik som sprekker, porer, inneslutninger osv) som ligger i overflaten eller like under overflaten i ferromagnetiske magnetiserbare materialer. Det er krav til lyssetting og metoden kan typisk utføres som en Svart/Hvit eller fluoriserende utførelse. Fluoriserende brukes typisk for maskinerte områder.

Fordeler:

– Veldig følsom metode og avdekker små indikasjoner

– Resultat med en gang

– Portabelt inspeksjonsutstyr

Penetrant-1
PT – Penetrantprøving

Bruksområder:

Alle materialer som ikke er porøse, har en sugende overflate eller grov/ru overflate. Penetrerende væske som påføres overflaten og trekker inn i defekter i overflaten av materialet. Dette stoffet skal virke fra noen minutter til ca en halv time før overflaten forsiktig rengjøres. Deretter påføres et sugende pulver som trekker ut den penetrerte væsken fra defekter i overflaten og dermed visualiserer hvor defektene er og forteller litt om størrelsen. Denne metoden kan typisk utføres som en farget eller fluoriserende utførelse og avdekker kun defekter som bryter overflaten i materialet.

Fordeler:

– Veldig følsom for overflatesprekker

– Resultat med en gang

– Portabelt inspeksjonsutstyr

Virvelstrøm-1
ET – Virvelstrømsprøving

Bruksområder:

Alle materialer som er elektrisk ledende. Metoden brukes best på malte overflater ved at man fører en probe over objektet som skal inspiseres og det dannes et elektromagnetisk felt som detekterer sprekker på og under overflaten. Denne metoden benyttes også til å måle tykkelser på belegg som maling etc. Metoden kan også benyttes på overflater som ikke er malt også.

Fordeler:

– Renslig metode

– Følsom for små sprekker

– Resultat med en gang

– Portabelt inspeksjonsutstyr

Ultralyd-2
UT – Ultralydprøving

Bruksområder:

Ultralydprøving er en volumetrisk metode og avdekker feil i dybden av materialet som skal inspiseres. Overflaten kan være malt eller bart stål. Prinsippet baserer seg på at man ved hjelp av probe/lydhode sender lydpuls/signal inn i materialet som igjen reflekteres fra defekter. Lydhodene kommer i forskjellige utgaver som sender signaler i forskjellige vinkler som typisk 0°, 45°, 60° og 70° vinkel utløp. Man leser av dybden til defekten og kan ved flere målinger si noe om størrelsen på defekten. Metoden brukes til å måle tykkelser, Lamineringsfeil (lagdeling), volumetriske feil som porer og slagg samt bindefeil og sprekker i sveis.

Fordeler:

– Finner laminering/lagdeling i materialet

– Avdekker inneslutninger i materialet og i sveis

– Resultat med en gang

– Portabelt inspeksjonsutstyr

Røntgen-1
RT – Radiografiprøving

Bruksområder:

Kan brukes på alle materialer. Metoden baseres på evnen til en radiografisk stråling til å trenge gjennom et materiale for å sverte en fil. Strålene som trenger gjennom materialet vil absorberes avhengig av materialets tetthet og tykkelse. Strålene som trenger gjennom registreres på en film som er festet på baksiden eller satt opp så nært objektet som mulig . Filmen fremkalles og en vil kunne se defekter i form og størrelse.

Fordeler:

– Dokumenteres ved svertning på film

– Meget god på volumfeil

– Avdekker overflatefeil som sprekker, kantsår og porer

– Portabelt inspeksjonsutstyr