Sakkyndig Virksomhet - Kran og Løft

Inspeksjon, tredjeparts verifikasjon og sertifisering av kraner og løfteutstyr

Vi ivaretar helse, miljø og sikkerhet for brukere av løfteinnretninger og løfteredskap.

Som kunde hos oss får du tilgang til vår online utstyrsdatabase

Få oversikt over neste kontroll, kontrollkort og sertifikater på ditt løfteutstyr.

Løfteutstyr i Brønn og Boring

Sakkyndig kontroll av spesialkonstruerte løfte-redskap i brønn og boring, type D7

Vi har kunnskap og erfaring med design, produksjon, regelverk og sakkyndig kontroll av løfteutstyr i brønn og boring.

Løfteutstyr i boreområdet
Kikk inn

Se vårt hovedkontor i Norge

Inspeksjon og sertifisering

Sakkyndig kontroll, inspeksjon og sertifisering av løfteutstyr.

Last testing

Prøvebelastning og strekktesting av utstyr mellom 0-750 tonn.

Non Destructive Testing (NDT)

Vi er ledende aktør innen NDT, overflate- og tilstandskontroll.

Ingeniørtjenester

Smarte og kostnadseffektive løsninger for design og produksjon av løfteredskaper.

Service og vedlikehold

Vi utfører service og vedlikehold på alt av lastbærere, fallsikringsutstyr, løfteutstyr, kraner, taljer og vinsjer.

Våre godkjenninger

Vi er sertifisert som Sakkyndig Virksomhet – Uavhengighets type C. Kompetansekategori S1.

Salg og utleie av løfteutstyr

Vi selger og leier ut løfteredskaper som rundsling, kroker, fiberstropper, taljer, sjakler, lastceller, vannbagger, loddpakker med mer.

Ta kontakt med oss