Skip to main content

Sakkyndig Virksomhet - Kran og Løft

Inspeksjon, tredjeparts verifikasjon og sertifisering av kraner og løfteutstyr

Vi ivaretar helse, miljø og sikkerhet for brukere av løfteinnretninger og løfteredskap.

Som kunde hos oss får du tilgang til vår online utstyrsdatabase. Her får du oversikt over neste kontroll, kontrollkort og sertifikater på ditt løfteutstyr.

Inspeksjon og sertifisering

Sakkyndig kontroll, inspeksjon og sertifisering av løfteutstyr.

Last testing

Prøvebelastning og strekktesting av utstyr mellom 0-750 tonn.

Non Destructive Testing (NDT)

Vi er ledende aktør innen NDT, overflate- og tilstandskontroll.

Ingeniørtjenester

Smarte og kostnadseffektive løsninger for design og produksjon av løfteredskaper.

Service og vedlikehold

Service og vedlikehold på lastbærere, fallsikringsutstyr, løfteutstyr, kraner, taljer og vinsjer.

Våre godkjenninger

Vi er sertifisert som Sakkyndig Virksomhet – Uavhengighets type C. Kompetansekategori S1.

Løfteutstyr i Brønn og Boring

Sakkyndig kontroll av spesialkonstruerte løfteredskap i brønn og boring, type D7

Vi har kunnskap og erfaring med design, produksjon, regelverk og sakkyndig kontroll av løfteutstyr i brønn og boring.

Løfteutstyr i boreområdet

Salg og utleie av løfteutstyr

Vi selger og leier ut løfteredskaper som rundsling, kroker, fiberstropper, taljer, sjakler, lastceller, vannbagger, loddpakker med mer.

Ta kontakt med oss

Noen av våre prosjekter

Lastetest av subsea ramme

Lastetest av subsea ramme

8. juni 2023

Overhaling av pipe handling kran

Overhaling av pipe handling kran

6. april 2020

Kikk inn

Se vårt hovedkontor i Norge