Kristiansund

Vestbase – Kontor (70 m2) og verksted (250 m2)

Kontaktperson, Kran og Løft

Frank Lindstrøm
flindstrom@oceaneering.com
Tel: 98676743

Besøksadresse

Oceaneering
Omagata 110 C
Hall 16 C
6517 Kristiansund N​

Postadresse

Oceaneering
P.O. Box 2103
6517 Løkkemyra
Kristiansund​

Kristiansund

Utstyr:

Servicebiler

Motvektstrucker

Søylesvingkran

Testjigg for taljer

Trykkluft

Håndverktøy

Kalibrerte lastceller

Funksjonalitet:

Kontroll og vedlikehold av løfteutstyr

Prøvebelastninger

Kaldt og varmt arbeid

Mekaniske utbedringer, service

Grov og finmekanikk

NDT tjenester

Lagerhold av løfteutstyr

Kontakt oss