Sertifikater

Våre godkjenninger:

Norsk Sertifisering. Sakkyndig virksomhet
Uavhengighets type C. Kompetansekategori S1

 • G3 Tårnkraner
 • G4 Bro og traverskraner
 • G7 Vinsjer – spill og taljer
 • G8 Lastebilkraner
 • G10 Hånddrevne kraner
 • G20 Andre kraner
 • R Løfteutstyr
 • P Personløftere
 • TX Trallebaner

 

 • G5 Offshorekraner

 

 • D7 (SDLA) Løfteredskap i brønn og brønnboring

LEEA Lifting Equipment Engineers Association. Full member.

NDT Ikke destruktiv prøving

 • NTO  N-007. Nivå 3
 • MT Magnetpulverprøving
 • PT Penetrantprøving
 • RT Radiorafiprøving
 • UT Ultralydprøving
 • ET Virvelstrømprøving
 • VT Visuell testing

Achilles

Management System

 • NS-EN ISO 9001:2008
 • NS-EN ISO 14001:2004
 • OHSAS 18001:2007

Virksomhetsgodkjenninger

Virksomhetsgodkjenninger

Godkjenninger fra klasseselskap

Klasseprogram for skrog og Offshore Units
Klasseselskaper