Typisk utstyr vi kontrollerer, inspiserer og sertifiserer:

icon-check

Løfteredskaper

Løfteåk

RUD ringer

Rundsling og fibersling

Sjakler

Liner og støtteliner

Kjetting- og wire sling

Kroker

Blokker

Løfteutstyr i Brønn og Boring

Elevatorer

Bailer

Løftenippler

Caps

Sub’er

Handling/running/hanger tools brukt til løfting

Mer informasjon om kapasitet

Løfteinnretninger

Offshore kraner

Marinekraner

Mobilkraner

Tårnkraner

Portal-/svingkraner

Bro-/traverskraner

Lastebilkraner

Kabelkraner

Hånddrevne kraner

Manuelle/kraftdrevne taljer, vinsjer og spill

Launch and Recovery Systemer

Trallebaner

Lastbærere

Basketer

Containere

Offshore containere

Tanker

Fallsikringsutstyr

Falldempere

Fallseler

Fallsikringsblokk

Redningsutstyr

Tripod

Typiske inspeksjoner vi utfører:

 • Førstegangskontroll
 • Tilstandsvurdering
 • Riggerkontroll
 • Vektkontroll
 • Periodisk kontroll
 • Sammenstilling
 • Prøvebelastninger
 • Rådgivning i bruk av løfteutstyr
 • Ekstraordinær kontroll
 • Oppmåling
 • Levetidsvurderinger
 • Lasthåndteringsplaner
750-Tonnes-Tensile-Test-Bench-1920x1080

Hydraulisk strekktest-jigg

Vår hydrauliske strekkbenk har strekk kapasitet for testing av objekter mellom 0-750 tonn. Utstyret støttes med overvåkingssystemer som gir høy sikkerhet under testoperasjoner.

Sertifisering av løfteutstyr, D7 for Brønn og boreoperasjoner

Som Norges første og eneste sakkyndige virksomhet innen D7 sertifisering, dokumenterer dette at vi innehar kompetanse og system for kontroll og sertifisering av utstyr til bore og brønnoperasjoner som definert i Norsok R-003
Typisk utstyr kan være:

 • Elevatorer
 • Bailer
 • Løftenippler
 • Caps
 • Sub’er
 • Handling/running/hanger tools brukt til løfting
Les mer om kontroll og sertifisering av utstyr i Brønn og Boring

 

Hydraulisk strekktest-jigg med 750 tonn strekkraft
Trenger du å sertifisere løfteutstyret du benytter på boredekk?
gdb

Våre sertifikater / godkjenninger.

ISO, Achilles, Norsk Sertifisering, LEEA, NTO godkjenning, 402A og 402B

Les mer

Non Destructive Testing (NDT)

Inspeksjoner med NDT er en naturlig del av utstyrets planlagte vedlikehold for å sjekke utstyrets integritet samt vurdere tilstand for videre drift.

For eksempel:

 • på offshore containere ved 48mnd kontroll
 • på løfteutstyr før og etter test i forbindelse med sertifisering
 • i forbindelse med vedlikehold av løfteutstyr brukt i brønn og boreoperasjoner

Les mer om NDT her

SIS-Time-of-Flight-Diffraction-Weld-Inspection-System-with-Magnetic-Scanner-LR

Tilkomstteknikk

Våre IRATA sertifiserte tilkomst teknikkere benyttes på tvers av disipliner og utfører alt innen:

 • NDT
 • Løftetekniske kontroller
 • Struktur tilstandskontroll
 • Boltekontroll
 • DROPS / FG=0

 

In-house treningsfasiliteter og høyt kompetente tilkomst instruktører sørger til enhver tid for fokus på sikkerhet ved arbeid i høyden.

Tilkomstteknikk2

..